ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

គុណសម្បត្តិនៃខ្សែយូភីធីធី

2021-08-03
ខ្សែគូដែលមិនមានគម្របមានគុណសម្បត្តិដូចខាងក្រោមៈ
គ្មានអាវការពារ, អង្កត់ផ្ចិតតូច, សន្សំទំហំកាន់កាប់;
ទំងន់ស្រាលងាយស្រួលពត់ងាយស្រួលតំឡើង;
បង្រួមអប្បបរមាឬលុបបំបាត់ការឆ្លងកាត់។
សារធាតុការពារភ្លើង;

ជាមួយនឹងភាពឯករាជ្យនិងភាពបត់បែនវាសមស្របសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធខ្សែភ្លើងរួមបញ្ចូលគ្នា។