ប្រអប់ម៉ោន

ប្រអប់ម៉ោនផលិតនៅប្រទេសចិនអាចរកទិញបានពីចូលៀនអេឡិចត្រូនិកក្នុងតម្លៃទាប។ វាគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតនិងរោងចក្រដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសចិន។

View as  
 
  • ប្រអប់ម៉ោន Cat5e ២ ផត RJ45៖ ប្រអប់ម៉ោនប្រភេទនេះអាចធ្វើបាន ១ ផតនិង ២ ផត។ យើងផ្គត់ផ្គងប្រអប់ម៉ោនផ្លាកផ្លាសខនស្តុងខនប្លុកខ្សែភ្លើងការគ្រប់គ្រងខ្សែ cat.5e, cat.6 និង cat.6a បន្ទះបំណះជាង ២០ ឆ្នាំក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលបានអនុម័តដោយអាយអេសអូភ្ជាប់បណ្តាញអនុវត្តប្រព័ន្ធធានាគុណភាពតឹងរ៉ឹង ផលិតផលរបស់យើងក៏បានផ្តល់ជូននូវការអនុម័តគុណភាពអន្តរជាតិដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ CE, ETL, UL ។

  • ប្រអប់ម៉ោន Cat6 ២ ផត RJ45៖ ប្រអប់ម៉ោនប្រភេទនេះអាចធ្វើបាន ១ ផតនិង ២ ផត។ យើងផ្គត់ផ្គងប្រអប់ម៉ោនផ្លាកផ្លាសខនស្តុងខនប្លុកខ្សែភ្លើងការគ្រប់គ្រងខ្សែ cat.5e, cat.6 និង cat.6a បន្ទះបំណះជាង ២០ ឆ្នាំក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលបានអនុម័តដោយអាយអេសអូភ្ជាប់បណ្តាញអនុវត្តប្រព័ន្ធធានាគុណភាពតឹងរ៉ឹង ផលិតផលរបស់យើងក៏បានផ្តល់ជូននូវការអនុម័តគុណភាពអន្តរជាតិដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ CE, ETL, UL ។

  • ប្រអប់ម៉ោន Cat6A ម៉ោន ២ ផត RJ45៖ ប្រអប់ម៉ោនប្រភេទនេះអាចធ្វើបាន ១ ផតនិង ២ ផត។ យើងផ្គត់ផ្គងប្រអប់ម៉ោនផ្លាកផ្លាសខនស្តុងខនប្លុកខ្សែភ្លើងការគ្រប់គ្រងខ្សែ cat.5e, cat.6 និង cat.6a បន្ទះបំណះជាង ២០ ឆ្នាំក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលបានអនុម័តដោយអាយអេសអូភ្ជាប់បណ្តាញអនុវត្តប្រព័ន្ធធានាគុណភាពយ៉ាងតឹងរឹង ផលិតផលរបស់យើងក៏បានផ្តល់ជូននូវការអនុម័តគុណភាពអន្តរជាតិដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ CE, ETL, UL ។

  • ប្រអប់ Cat5e Mount Box 1 Port RJ45 មាន Jack RJ45 ដោយខ្លួនវាមិនចាំបាច់ដំឡើង Jack Keystone ដាច់ដោយឡែកដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលប្រើទេវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្ទះក្រុមហ៊ុនកន្លែងបង្រៀននិងប្រព័ន្ធខ្សែដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ សម្ភារៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានសំណង់ល្អដែលធ្វើឱ្យវាមានវិញ្ញាបនបត្រ UL/RoHS/CE

  • ប្រអប់កាស៉ី ៦ ម៉ោន ១ ផត RJ45 មាន Jack RJ45 ដោយខ្លួនវាមិនចាំបាច់ដំឡើង Jack Keystone ដាច់ដោយឡែកដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលប្រើទេវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្ទះក្រុមហ៊ុនកន្លែងបង្រៀននិងប្រព័ន្ធខ្សែដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ សម្ភារៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានសំណង់ល្អដែលធ្វើឱ្យវាមានវិញ្ញាបនបត្រ UL/RoHS/CE

  • នេះគឺជាប្រអប់ RJ45 របស់ Cat6A Mount Box 1 ដែលមាន Jack RJ45 ដោយមិនចាំបាច់ដំឡើង Jack Keystone ដាច់ដោយឡែកដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលប្រើ។ វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្ទះក្រុមហ៊ុនកន្លែងបង្រៀននិងប្រព័ន្ធខ្សែដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ សម្ភារៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានសំណង់ល្អដែលធ្វើឱ្យវាមានវិញ្ញាបនបត្រ UL/RoHS/CE

អេឡិចត្រូនិក Chaolian គឺជាអ្នកផលិតនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ប្រអប់ម៉ោន នៅក្នុងប្រទេសចិន។ រោងចក្ររបស់យើងផ្តល់ជូនបញ្ជីតម្លៃ។ ប្រអប់ម៉ោន ផលិតដោយរោងចក្ររបស់យើងត្រូវបានអតិថិជនទទួលបានយ៉ាងល្អក្នុងតម្លៃថោក។ សូមស្វាគមន៍ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់។