អំពី​ពួក​យើង


Surlink ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០១ ។


Surlink ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុងសិនជិននិងរោងចក្រផលិតដែលគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី ៦០០០០ ម៉ែត្រការ៉េនិងមានបុគ្គលិកជាង ៥០០ នាក់នៅតំបន់ថ្មីហាំងចូវតំបន់ចឺជាំងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ ២០០១ ដែលមានជំនាញខាងផលិតផលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនង។

ផលិតផលរបស់យើងត្រូវបានប្រើនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដំណោះស្រាយលំនៅដ្ឋានការផ្សាយការទំនាក់ទំនង។ ល។